REK

Riia Eesti Kooli pere on täpselt õige suurusega, et tekiks kodune tunne.

Riia Eesti Kooli teeb teistest Läti koolidest erinevaks see, et siin õpitakse alates 1. klassist eesti keelt ning tähistatakse nii Läti kui ka Eesti tähtpäevi.

Igal kevadel sõidetakse Eestisse ekskursioonile ja õpilastel on võimalus ka suvistes keelelaagrites osaleda. Lisaks õpitakse kooliaasta vältel Eesti rahvalaule ja -tantse.