AKTUĀLI:

15.oktobrī 3.klase apmeklēja Rīgas Zoodārzu, lai tuvāk iepazītu dažādās siltuma joslās dzīvojošos dzīvniekus. Uzzinājām daudz interesantus faktus,redzējām ļoti jaukus dzīvniekus. Prieks, ka pret mums dzīvnieki izrādīja ļoti lielu uzmanību.Foto skatīt ZOO

Karjeras nedēļas 2014 "Es būšu...Vai zini, kas būsi Tu?" plānu skatīt:šeit.

5.klases skolēni piedalījās rudens krosa stafetēs 8x500 m. Foto skatīt Krosa stafetes

Olimpiskās dienas foto skatīt Olimpiskā diena 2014

Ceturtdien, 9.oktobrī no plkst.10.00 lekcija "Drošība, uzvedība un tiesības sociālajos tīklos"

3.stunda - 2.a un 2.b klase

4.stunda - 3. un 4. klase

5.stunda - 5. un 6. klase

6.stunda - 7., 8. un 9.klase

29.septembrī 1.stundas laikā - Miķeļdienas degustācija.

26.septembrī - Olimpiskā diena

Pēc 1.stundas sporta tērpos pulcējamies 3.stāvā. Sportojam līdz pusdienām plkst.12.00. Pēc sportošanas un pusdienām būsim nopelnījuši brīvu pēcpusdienu!

23.septembrī skolā viesojās Latvijas Leļļu Teātru Klubs ar izrādi „Upe”. Sākumskolas bērni ar interesi varēja vērot notikumus rūķu ciemā un padomāt, kapēc mūsu dzīvē vajadzīgas tik daudzas lietas, kuru dēļ aiziet bojā upe.

Skolas formas var saņemt skolotāju istabā pie lietvedes

22. maijā Rīgas Igauņu pamatskolas 2.-4. klašu koris uzstājās Igaunijas un Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas tulkošanas gada balvas pasniegšanās ceremonijā ar igauņu tautasdziesmu. Pēc svinīgās daļas lūdza Igaunijas Republikas Ārlietu ministrs Urmass Paets korim dziedāt vēl vienu dziesmu un pēc tam kopīgi fotogrāfēties.Foto no pasākuma skatīt šeit:Foto

Sākot ar 2014.gada 1.septembri, Rīgas Igaunu pamaskolā tiks ieviests vienota stila apģērbs – divu veidu Igauņu pamatskolas skolas formas. Jauno skolas formu dizainu izstrādājusi SIA „Ameri” un to akceptējuši gan vecāku padomes, gan skolas vadības un darbinieku pārstāvji. Skolas formu piegādā SIA „Skolasforma”.Sīkāku informāciju skatīt šeit:Skolas forma

Ar projekta Comenius materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rīgas Igauņu pamatskola
Atgāzenes iela 26
Rīga, LV - 1004, Latvija

Tālr.: 67601428, 67601202
Fakss: 67625505
e-pasts: rigauvs@riga.lv

Mācību valoda: latviešu/igauņu
Vadītājs: Urve Aivars