AKTUĀLI:

Ar projekta Comenius materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.

Ar mācību grāmatu sarakstu 2013./2014.m.g. ir iespējams iepazīties šeit.

Karjeras nedēļas norise šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rīgas Igauņu pamatskola
Atgāzenes iela 26
Rīga, LV - 1004, Latvija

Tālr.: 67601428, 67601202
Fakss: 67625505
e-pasts: rigauvs@riga.lv

Mācību valoda: latviešu/igauņu
Vadītājs: Urve Aivars