AKTUĀLI:

21.septembrī plkst.18.00 vecāki aicināti uz skolas vecāku sapulci. Tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu.

Kas jāzina par Skolēna e-karti? Sīkāka informācija:šeit.

ZZ čempioni Milānā

„Beidzot tas brīdis pienāca,” teica skolēni, kad kāpām lidmašīnā, lai dotos uz saulaino Itāliju. Lai arī uzvaru ZZ čempionātā ieguvām īsi pirms vasaras brīvlaika (kā 5. klase), ceļojumā devāmies vēlāk - rudens brīvdienās 29. oktobrī. Itālija mūs lutināja ar laikapstākļiem - Latvijā gaisa temperatūra bija nieka +8 grādi, tad tur gaisa temperatūra sasniedza pat + 23. Nakšņojām greznā pilsētiņā, kur rīti mūs iepriecināja ar fantastisku skatu uz kalniem. Baudījām silto saulīti, Milānas krāšņo arhitektūru, nogaršojām gardu jo gardu saldējumu. Apskatījām grandiozo EXPO 2015, izstaigājām mums interesējošos paviljonus - braucām ar mērķi, ka jātiek kaimiņvalstu paviljonos. Atgriezāmies noguruši, bet priecīgi, gatavi jauniem konkursiem un izaicinājumiem, jo mūsu klase ir stipra, sportiska, vienota, kā to pierādīja mūsu pārliecinošā uzvara.

6.klases skolēni un klases audzinātāja Anete Butāne

Rīgas Igauņu pamatskolas noteikumi par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanos skolā:šeit.

Karjeras nedēļa 2015 no 12.līdz 16.oktobrim

Karjeras nedēļa tika atklāta, dekorējot katras klases durvis attiecīgi Karjeras nedēļas moto „Atver profesijas durvis”. Katra klase izvēlējās profesiju, par kuru stāstīja gan vizuāli, gan rakstiski. Skolēniem piedāvāja aizpildīt veidlapu „Atver profesiju durvis mūsu skolā”. Vēlme bija daudziem, tomēr tikai daži šo pārbaudījumu un izaicinājumu izturēja līdz galam. Aktīvākās meitenes, kuras bija atvērušas visas profesiju durvis, bija 7.klases skolnieces Sabīne un Letīcija. Savā centībā un aizrautībā neatpalika arī 5.klases skolnieces Agnese un Danita.

Mūsu skolu 4.klašu konkursā „Profesiju sīrups” Ziemeļvalstu ģimnāzijā pārstāvēja 4.klases skolēnu komanda un skolotāja Ivika.

Pateicība visiem vecākiem, kuri aicināja bērnus ciemos uz savām darbavietām un aicināja viesus uzstāties pie mums skolā.

Pateicība arī mūsu skolas aktīvajai Skolēnu pašpārvaldei un pedagogiem par ieguldījumu Karjeras nedēļas organizēšanā, kā arī visiem tiem skolēniem, kas aktīvi piedalījās lekcijās un pasākumos, gan risinot āķīgus jautājumus, gan atbalstot savējos.

Vairāk par karjeras nedēļas pasākumiem var izlasīt:šeit.

Karjeras jautājumu koordinatore Ilze Rasmuse

Skolas 2014./2015.m.g. olimpiāžu un konkursu uzvarētāji:šeit.

Skolas 2014./2015.m.g. čaklāko skolēnu saraksts:šeit.

.

Sveicam 5.klasi un audzinātāju Aneti Butāni ar iegūto 1.vietu ZZ čempionātā 4. -5.klašu grupā! Urā! Mūsējie dosies ceļojumā uz saulaino Itāliju.

1.jūnijā plkst.18.00 notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce. Vecāki saņems vēstules par bērna iekļaušanu 2015./2016.m.g. 1.klases skolēnu sarakstā.

Draudzīgais aicinājums

Rīgas Igauņu pamatskolas simboli ir skolas karogs un logo. Par simboliem vairāk uzzināsi:šeit.

Gan ikdienā, gan svētkos, skolēniem ir skolas forma. Par skolas formu vairāk uzzināsi:šeit.

Sākot ar 2014.gada 1.septembri, Rīgas Igaunu pamaskolā tiks ieviests vienota stila apģērbs – divu veidu Igauņu pamatskolas skolas formas. Jauno skolas formu dizainu izstrādājusi SIA „Ameri” un to akceptējuši gan vecāku padomes, gan skolas vadības un darbinieku pārstāvji. Skolas formu piegādā SIA „Skolasforma”.Sīkāku informāciju skatīt šeit:Skolas forma

Ar projekta Comenius materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rīgas Igauņu pamatskola
Atgāzenes iela 26
Rīga, LV - 1004, Latvija

Tālr.: 67601428, 67601202
Fakss: 67625505
e-pasts: rigauvs@riga.lv

Mācību valoda: latviešu/igauņu
Vadītājs: Urve Aivars